perjantai 13. syyskuuta 2013

Autentisk Yoga

För ett par veckoslut sedan hade vi en intressant diskussion med eleverna i Kouvola. Jag blev frågad om vad jag anser om de alla olika yogavariationer som nu har kommit på modet. De flesta gym har sin egen grej som de kallar yoga. Den här frågan skall ses mot den bakgrund jag kommer från, Ashtanga Yoga enligt Sri Pattabi Jois. Så som jag undervisar på vårt eget ställe, är det mycket traditionellt.
Mitt första respons var ett spontant "spelar min åsikt någon roll?". Frågan speglade en oro för att Yoga blir degraderad genom dessa variationer, som dessutom brukar ha ganska korta utbildningar för instruktörerna. Många av de närvarande sade att det är irriterande att höra av sina kompisar som tränar dessa former, att nu är de också yogisar.
I mina öron låter det som om vi skulle ha skapat ett territorium som vi inte vill att obehöriga skall stiga in på. Behörig blir man alltså om man tränar på en "riktig" yoga skola. Då har vi skapat begreppena "vi" och "de". Det betyder också att begreppena "rätt" och "fel" börjar spela en allt skarpare roll. Ju mera man tänker i dessa banor, desto tröttare blir man. Pröva själv! Dela in världen i rätt och fel och eländet börjar hopa sig. Det hela slutar alltid med att jag har rätt och resten har fel. Jäklar vad jobbigt!

Ju flera mänskor som sysslar med någonting som kallas Yoga, desto bättre för alla skolor och shala som undervisar i en traditionell metod med långa anor. Det är hit alla entusiaster ändå kommer att hitta efter tillräckligt många år på gymet. På gymet finns det en gräns för hur långt man kan utveckla sin yogaträning. I specialiserade shalor är det gränslöst. Om inte instruktörens kompetens räcker till kan han/hon alltid ty sig till sin mentor för att kunna guida eleven vidare. Detta är en av fördelarna av att följa yogans tradition med mentorship.

Diskussionen slutade med att vi fick en vidare syn på yogafältet. Allting är rätt, ingenting är fel. Låt alla blommor blomma och njut av vad du sysslar med! Om du blir irriterad av vad andra säger och gör så har du antagligen outforskade attityder att ifrågasätta innom dig själv.